Onze missie en doelstelling is het bieden van kansen aan Albeda-studenten op een succesvolle schoolloopbaan.

Het doel van het Albeda studiesupportfonds is het financieel of materieel ondersteunen van Albeda-studenten of hun ouders die door financiƫle omstandigheden niet in staat zijn hun studie te starten en af te ronden. Het Albeda studiesupportfonds biedt bij voorkeur hulp in natura en zorgt er voor dat studenten de door de opleiding voor geschreven boeken en andere leermiddelen en een laptops in bruikleen krijgen.