Onze missie en doelstelling is het bieden van kansen aan Albeda-studenten op een succesvolle schoolloopbaan. Om dit doel te bereiken verwerft het Albeda studiesupportfonds:

  • Giften;
  • Subsidies;
  • Bijdragen van andere fondsen;
  • Schenkingen en legaten.

Het Albeda studiesupport spant zich in om giften in geld of natura te werven ten behoeve van dit doel.

Het Albeda studiesupportfonds krijgt de middelen om niet. Donateurs mogen geen voorwaarden stellen aan hun donaties. Wel kunnen in overleg giften bestemd worden voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep binnen het doel van het Albeda studiesupportfonds, bijvoorbeeld een passend project.