Het Albeda studiesupportfonds is een onafhankelijke stichting, opgericht op 14 september 2020. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • René Louwerse, voorzitter stichting en directeur Finance & Control Albeda
  • Ingrid Tuinenburg, penningmeester stichting en directeur Albeda Zorgcollege
  • Gerdien Hoogmoed-Compagnie, directeur Trajectbureau Albeda

Het bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Esther Matahelumual.

Het Albeda studiesupportfonds betaalt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Albeda studiesupportfonds is recent opgericht.  De eerste publicatie van de jaarstukken – over 2021-  vindt plaats in het voorjaar van 2022.

Jaarlijks legt het Albeda studiesupportfonds verantwoording af over het gevoerde beleid, waaronder het financiële beleid. Het beleidsplan 2021-2023 vindt u hier.